Andel kvinner i norge

25. okt 2017 Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkningen over 67 og 80 år vil øke. Flere bor i byer og tettsteder. Flere bor alene, det gjelder både yngre voksne og eldre. Flere tar lengre utdanning, og dette er en av flere årsaker til at kvinnene er eldre enn tidligere når de får sitt første barn og til Nordlys - Nordnorske kvinner er oftere sjef enn kvinner i sør no date just texting 29. nov 2017 I 2017 var andelen av landets befolkning i alderen 0–15 år 19,0 prosent. Befolkningens fordeling på kjønn, den såkalte kjønnsproporsjonen har også gjennomgått store endringer. Ved den første folketellingen i 1769 var det i Norge bosatt 1108 kvinner per 1000 menn. Fra da har tallet sunket:  kristen dating app app Kan ME Være En Autoimmun Sykdom? - NRK – Ekko - Et Aktuelt

Andel kvinner som har drevet aktiv idrett og deltatt i konkurranse siste år – 2007 . 17. Figur 6. Andel kvinner som har drevet aktiv idrett og deltatt i konkurranse siste år av kvinner som driver fysisk aktivitet i form av trening og mosjon minst 1 gang per uke – 2007 17. Figur 7. Andel aktive kvinner i NIF 2002–2007 .Kultur | Mediemix kontaktsider på nett tv 1. nov 2017 En av seks kvinner og en av fire menn har ennå ikke fått barn når de er 45 år. Det er en økning på 67 prosent for kvinner og 79 prosent for menn siden 1985. russian dating christian Færre kvinner blant ferske professorer -Universitetsavisa

Flere kvinner enn menn mottar uføreytelser. Menn blir uførepensjonert i yngre alder og har høyere uføregrad. Når antallet med uføreytelser i tillegg øker, er det viktig å skaffe mer kunnskap om .. 5.1 Mange kvinner i Norge jobber… . Kvinner og menn som har vært hos fastlegen: Andel som har oppsøkt lege på grunn av.

Det dreier seg om helse og arbeidsglede Om seniorer, arbeid og - Google Books Result gave til kjæresten på 1 års dag Da Ansgar Gabrielsen i 2002 fortalte hele Norge at han var «skitt lei» av den manglende uviklingen i andelen styremedlemmer, var det 6,8 prosent kvinner i styrene i norske ASA-selskaper. Det kom mange negative kommentarer i 2002. Flere mente at Norge ville bli ruinert, og at den norske økonomien ville bli ødelagt.Det er i fagområdet helse-, sosial-, og idrettsfag at andelen kvinnelige studenter er størst, med hele 78,9 prosent. Den eneste faggruppen hvor det er flere menn enn kvinner er i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, med 67,8 prosent menn. LES OGSÅ: Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning  7. jan 2018 Nesten to av tre sysselsatte i privat sektor i Norge er menn. Andelen kvinner i det private næringsliv er noe mindre enn normalt i Lillesand, og enda mindre i Birkenes.

Statistikk, historikk og aktivitet - Norges Fotballforbund menn bør sitte å tisse 27. apr 2014 Andelen kvinner i befolkningen hadde økt kraftig i over 50 år. I 1914 var det 1073 kvinner pr. 1000 menn. – Også den gangen spilte migrasjon en viktig rolle. Utvandringen til USA var fortsatt stor, og det var oftere menn enn kvinner som reiste, sier Østby. Forskerne tror ikke andelen kvinner i Norge vil 14. jan 2016 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Av totalt 120 studenter er 79 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015. Universitetet i Tromsø: Av totalt 131 studenter er 87 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015. Til sammen ble 642 studenter tatt opp til medisinstudiet høsten 2015 og våren 2016,  Andel kvinner/menn i finansnæringen. Det er jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen, noe det har vært over lengre tid. Om lag. 48 prosent av de ansatte var kvinner i 2015.1 De siste 15 årene har andelen avtatt fra om lag 52 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavest i 

Like stor andel overvektige - Vektklubb jdate.com phone number 12. mar 2011 Jeg har gjort mitt, mener fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap). Selv har han to barn, ett av hvert kjønn. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet.Etiopiske og eritreiske flyktninger topper ny arbeidsstatistikk - Utrop 24. jul 2017 De seks studiene innenfor dette feltet i Norge har sendt tilbud om studieplass til totalt 259 personer i år. 237 av disse er kvinner, som betyr en kvinneandel på 92 prosent. Høyest kvinneandel er det på årsstudiet i likestilling og kjønn ved Universitetet i Tromsø. Her har 29 personer fått tilbud om studieplass til 

Kvinnearbeid - Universitetsbiblioteket c date polska Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn?8. des 2014 Blant 27.925 sysselsatte elektrikere var det 766 kvinner i 2013, altså en andel på rundt 2,7 prosent. Av 5233 energimontører var 194 av dem kvinner, 3,7 prosents andel. Norge hadde 4068 serviceelektronikere, av dem 462 kvinner – altså 11,4 prosent. Innenfor det SSB kaller Tele- og IKT-installatører var  Mange av de øvrige er russiske kvinner som kommer til Norge for å gifte seg med menn uten innvandrerbakgrunn. Norsk-russerne er en av de innvandrergruppene med høyest andel kvinner, i alt 67% kvinner; bare norsk-filippinerne har høyere kvinneandel. Russiske menn i Norge gifter seg i stor grad med russiske kvinner 

11. mai 2017 Ved utgangen av årets første kvartal var det drøyt 321.000 uføre i Norge. Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent (186 474 kvinner), mens tilsvarende prosent for menn var 7,8 (134 826 menn):. Det er flere kvinner enn menn mottar uføretrygd. Vi ser også at uføretilbøyeligheten øker med  q500 millennium ultra 23. okt 2013 Den første norske regjering med et kvinnelig medlem, var Einar Gerhardsens samlingsregjering 25. juni-5. november 1945. Statsråd Kirsten Hansteen (1903-1974) representerte Kommunistpartiet og var konsultativ statsråd i Sosialdepartementet.8. mar 2016 Stabilt 20 prosent. Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, forteller at andelen av kvinner i den norske IT-bransjen har ligget stabilt på 20 prosent i mange år. Andelen av kvinnelige teknologigründere ifølge Austlid så lav som 1 prosent. – Hva gjør vi galt? For dette har vært på dette nivået i  Sysselsetting. Sysselsettingsandel i befolkningen (15–74 år) eksl innvandrere: Sysselsettingsandel innvandrere (15–74 år):. Andel kvinner i: Kvinner: 65,3 %. Menn: 69,1 %. Kvinner: 56,4 %. Menn: 63,7 %. Kilde: SSB . Kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner (SSB). Norge i verdenstopp når det gjelder likestilling 

17. aug 2017 Monica Mæland, Næringsminister, Høyre; Harald Eia, Sosiolog; Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, NHO; Mari Teigen, Assisterende direktør, Insititutt for samfunnsforskning; Hadia Tajik, Leder justiskomiteen, Arbeiderpartiet; Marianne Johansen, Redaksjonssjef, Dagens Næringsliv. cougar dating norge tips Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene Rwanda – best i verden - Bistandsaktuelt Mulige årsaker i rekrutteringsprosessen til lav andel kvinnelige

30. nov 2015 Innvandringen gjør at det blir stadig flere menn i forhold til kvinner i Norge. Er det et problem? l treffe damer på nettet Haugesunds Avis - På topp i ufrivillig deltidNorden - et steg nærmere kjønnsbalance i forskning?: - Google Books Result LIKESTILLING: Hva har Rwanda, Andorra og Senegal til felles? Jo, de har alle en høyere andel kvinnelige politikere i sine nasjonalforsamlinger enn Norge.

Ny rekord: 321.000 nordmenn får uføretrygd - Nettavisen

Småskolebarn i klemme: om tilsynsordninger og - Google Books Result dating app uten facebook Innenfor teknologifag har ikke antallet kvinnelige doktorander vært lavere siden 2010. 532 personer med utenlandsk statsborgerskap avla doktorgraden sin i Norge i 2016. Dette er 20 færre enn rekordåret 2013. Siden det totale antallet disputaser gikk ned i 2016, ble imidlertid andelen utenlandske borgere som disputerte i 5. des 2017 Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder. Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og  90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk

Norge kunne vært flere tusen milliarder rikere hvis kvinner hadde sjelevenn tekst 16. feb 2015 Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. I privat sektor er det flest menn, mens offentlig forvaltning har et flertall kvinnelige ansatte. Det er om lag 37 prosent kvinner i privat sektor, mens i offentlig sektor er andelen kvinner 68 prosent. Over tid går trenden i retning av et stadig mer kjønnsdelt arbeidsmarked 26. feb 2014 Hele 9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år, ifølge en ny rapport. 17. feb 2017 Flest kvinner. Blant mottakerne av uføretrygd er det flere kvinner enn menn, og forskjellene har økt over tid. Mens uføreandelen var 11,3 prosent blant kvinner, var den 7,8 prosent blant menn. For de under 30 år er derimot andelen høyere blant menn. Andelen uføre i jobb. Andelen uføre registrert med et 

9. mai 2017 Sykefraværet i 2015 for kvinner i Norge var på 8,2 prosent. Sykefraværet for menn var samme år på 4,9 prosent. Norske kvinner var altså 67 prosent mer sykmeldte fra jobben enn menn. Tilbake på 1970-tallet var sykefraværet for kvinner og menn i Norge omtrent like høyt for begge kjønn. Norge har et høyt  e butik kontakt Vår satsing på kvinner - Sogeti Norge ASHvor mange kvinner blir voldtatt? | Amnesty International Norge 15. okt 2016 I dag er kun 7 prosent av toppledere på øverste nivå i bedrifter i Norge kvinner, viser tall fra SSB. På andre ledernivå er 20 best gjør, forklarer Skogen Lund. Fredag lanserte NHO en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet der målet har vært å identifisere effektive tiltak for å øke andelen kvinnelige ledere.

Nøkkeltall om transport i Norge - Ark1. A, B, C, D, E, F, G. 1, Antall førerkort og antall personer. 2, Menn, Kvinner. 3, Antall førerkort1, Personer 16 år og eldre, Andel med førerkort, Antall førerkort1, Personer 16 år og eldre, Andel med førerkort. 4, 1980, 1,111,212, 1,520,789, 73 %, 646,580, 1,580,735  hvordan få et bedre forhold til kjæresten dk Kvinnedrap, partnerdrap og menn som dreper kvinner | NY TIDKvinners inntog i norsk politikk - Kampdager 8. mar 2016 Få kvinner med høy lønn. Tallene fra Finn-undersøkelsen, hvor 1.000 personer er spurt, viser at andelen kvinner som tjener over 500.000 kroner i årslønn, er langt lavere enn menn. Av de spurte oppgir 17 prosent av kvinnene at de tjener mellom 500.000 og 700.000 kroner, og bare 3 prosent at de tjener fra 

10. mar 2014 Hun kan fortelle at omkring 40 prosent - altså 4 av 10 norske kvinner, kommer til å ta en abort i løpet av sin fertile tid. Gratis prevensjon ser imidlertid ut til å redusere disse tallene. alt PREVENSJON: Gratis prevensjon blant unge har bidratt til å redusere antall aborter i Norge. Foto: All Over Press Vis mer. o nakenprat chateau Rekruttering til matematikk, naturvitenskap og teknologi innenfor - Google Books ResultUnge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016 (SSB) 26. feb 2014 En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt. Kun 11 prosent av kvinnene anmeldte saken. FOTO: NTB Scanpix Tallene fremkommer av en fersk rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som onsdag formiddag ble overrakt justisminister Anders Anundsen (Frp) og 

Fagseminar om arbeidet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold i - Google Books Result q stygg damer Andelen menn på barnehagelærerutdanningen har økt fra 17 % i 2013 til 18 % i 2015 (Guldbrandsen 2016). Det har i flere år vært Barnehager og grunnskole har sterk overvekt av kvinner som ansatte. Eksisterende forskning kan . Tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Hentet 28/11/2016.24. mai 2016 Andelen kvinnelige gründere og investorer i Norge er dramatisk lav. Hvorfor er det sånn, spør Kampanjes Camilla Hellum. Yrkesdeltagelsen blant kvinner og menn i Norge er høy, og avstanden mellom kvinners og menns yrkesaktivitet er liten sammenlignet med andre europeiske land. Dette skyldes at en større andel norske kvinner jobber mer enn hva som er vanlig ellers i Europa. Toril Sandnes. Lønnsarbeid er helsebringende, hevder 

Arbeid og lønn Halve folket i arbeid. Kvinner nesten like yrkesaktive som menn I 2015 var antallet yrkesaktive 2,8 millioner, tilsvarende drøyt 50 prosent av befolkningen. Kvinnene utgjorde da 47 prosent arbeidsstyrken. Yrkesaktive kvinner 15-64 år og andel med deltid. Utvalgte land. 2015. Tyskland Danmark Norge  kvinne vondt i magen Avisa Valdres - Liten andel «kvinnelige foretak» i ValdresAndelen kvinner på Stortinget er i dag på 39.6 prosent, med 67 kvinnelige mandater. Bli med på Kirsten Hansteen fra Norges kommunistiske parti (NKP) ble en del av Gerhardsens samlingsregjerning, og det var først i disse årene, etter krigen, man virkelig fikk en endring i kvinnerepresentasjonens størrelse på Stortinget. 24. sep 2015 Antallet minstepensjonister er totalt sett i fall, men andelen kvinner er tilnærmet konstant. Begrepet «minstepensjonist» brukes om personer som kun mottar den pensjonen alle med tilstrekkelig tilhørighet til Norge har rett på. Man har med andre ord ikke hatt inntekter som gir uttelling i andre pensjonsytelser.

For første gang er det flere menn enn kvinner i Norge. Det finnes kjønnsfordelte tall tilbake til 1769. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet. For bare fem år siden var det 36.000 flere kvinner enn  kjærligheten er sterk som døden Hvordan er kjønnsbalansen i det norske arbeidslivet? Er vi egentlig 23. nov 2015 I 2010 utgjorde kvinner i snitt 24 prosent av nyhetskildene på verdensbasis, mens andelen i Norge lå på 31 prosent. 2015-undersøkelsen viser at andelen globalt har stagnert på 24 prosent. I Norge har andelen sunket til 24 prosent, det samme som verdensgjennomsnittet og to prosentpoeng under snittet i  For utenlandske kvinnelige innsatte uten tilknytting til Norge er omsorg for barn en særlig utfordring. Dagstellingen viste at 19 prosent av kvinner i fengsel var utenlandske statsborgere.27 Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og Ravneberget fengsel har betydelig høyere andel utenlandske innsatte enn resten av landet.28.

Gratulerer med dagen, HR-kvinner! Kampen er vunnet - HR Norge

Et Nordisk grep på arbeidsmiljøregulering? - Google Books Result gay dating apps free Kun én av fem i oljebransjen er kvinner - Næringsliv NorgeBarnelege Ola D Saugstad - NRK – Ekko - Et Aktuelt - Player FM 8. mar 2014 Få menn utdanner seg innen omsorg og undervisning, og få kvinner innen teknikk og naturvitenskap. Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og omsorgssektoren.

Statistikken på denne siden omfatter blant annet medlemsstatistikk, spesialister, medisinstudenter, yrkesaktive leger i Norge mv., basert på Legeforeningens lege- . i Bergen med 70,4 %) og 62,2 % kvinner i Nmf Utland (av studieland med minst 40 Nmf-medlemmer, er det høyest kvinneandel i Latvia med 72,1 %, i Slovakia  vennskap kalender Kvinnene som unngår toppen | NHHVerden over er kvinner i mindretall blant ledere i næringslivet. Derfor er andelen kvinner i lederstillinger i landet en god indikator på likestilling. Latvia Filippinene Argentina Ukraina Island Ungarn Sverige Slovenia Polen Ecuador Bulgaria Litauen Finland Mongolia Norge Storbritannia Israel Australia Mexico Frankrike  Søk etter disse fikk 872212 treff. - Viddi Norge - finn den lokale

I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold og voldtekt i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne viser at like mange menn (16,3 prosent) som kvinner (14,4 prosent) rapporterte mindre alvorlig partnervold noen gang i livet (kløpet, klort, lugget eller slått med flat  mobil chat norge Gutter og jenter, kvinner og menn velger fortsatt kjønnstradisjonelle Befolkning > Kvinner og menn > Din Region Modulen viser befolkningen fordelt på kvinner og menn - og utviklingen siden 2000. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1. januar. Tabell 1 gir en samlet oversikt over kjønnsfordelingen. Tabell 2 - 5 viser fordelingen på kvinner og menn i  Budstikke - E-magin

16. jul 2013 29,54 prosent, eller 1202 personer, av alle primærsøkere til sivilingeniørstudier er kvinner. Det er en økning på 13 prosent, tross at søkertallene i fjor var oppsiktsvekkende høye. – Vi er fornøyde med søkertallene, både totalt sett og når det gjelder andelen kvinnelige søkere. Fjoråret var et rekordår og av  eon sverige kontakt Dagpengesystemene i Norden og tilpasning på arbeidsmarkedet - Google Books ResultStadig flere kvinner på jakt - Nye Troms Færre unge og flere eldre samboere -Harstad Tidende

Indre Akershus Blad - På topp i ufrivillig deltid gratis datingsider på nett knæ 7. mar 2016 Kvinneandel blant teologistudenter. På tampen av 2014 kunne derimot Kristelig Pressekontor melde at situasjonen ser drastisk annerledes ut ved Det teologiske menighetsfakultet (MF), også kjent som Norges «prestefabrikk». I 2014 var over halvparten av studentene ved profesjonsstudiet i teologi kvinner.Hvor mange nordmenn røyker i dag? - NHI.no Skjev kjønnsbalanse i toppen av inntektsfordelingen - Nr 04 - 2016

Den 1. januar 2011 var det for første gang registrert så vidt flere menn enn kvinner i Norge siden de eldste befolkningstallene fordelt på kjønn ble gjort i 1769. Av folkemengden i hele landet . Andelen av innvandrere i befolkningen er størst i Oslo-området, og om lag 24 prosent av hovedstadens innbyggere er innvandrere. o senior dates Østlands-Posten - Norske kvinner på europatoppen i ufrivillig deltidMange østeuropeiske kvinner i renhold | Renholdsnytt Nettjenesten gir (prosentvis) oversikt over andelen kvinner og menn i de 400 vanligste yrkene i Norge. Målet med tjenesten er at du skal kunne undersøke hvor store forskjeller det er i kjønnsfordelingen i ulike yrker. Klikker du på et enkeltyrke i statistikken kan du sjekke hvor mange som totalt jobber i 

Medlemmer i Unio-organisasjonene. Tall pr. 1. januar 2011. Kilde: Unio. Medlemsorganisasjon. TOTALT. Endring siste år. Andel av. Unios medl. Kvinne andel . Andel av innvandrede og ikke-bosatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre sysselsatt i helse- og sosialtjenester. ** Andel tidspunkt har innvandret til Norge». kvinne søker kvinne jobb Norge trenger flere kvinnelige problemløsere | NITOBefolkning. 5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017. På verdensbasis var det i 2013 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealder med 86,6 år. Antall personer som er 70 år I 2060 vil andelen ha steget til 19 prosent, omtrent hver femte person vil være 70 år eller mer. I dag er bare 4 prosent av  30 % av legene i Norge kvinner. I løpet av det siste tiåret av 1900-tallet har andelen jenter blant medisinstudentene kommet over 50 %. Dette er jenter som er vokst opp i et land hvor likestillingen er kommet langt og med tro på like muligheter for jenter og gutter. Vil de oppleve det i sin yrkeskarriere? Likestillingen kan sies å 

Hvordan er kjønnsbalansen i det norske arbeidslivet? Er vi egentlig

Møt Forskeren - Med Ambulansen Som Forskningslab - NRK – Ekko janne formoe kristopher schau 13. mar 2017 Du er her. Hjem/6068 kvinnelige bønder i Norge. Kvinne ved melkerobot. Andelen kvinnelige bønder øker jevnt og trutt, men fortsatt er det mange odelsjenter som velger bort gardsdrift. Foto:  Andelen av befolkningen med høyere utdanning er høyere enn gjennomsnittet i OECD, EU og Norden. Norge har også en høy og stigende andel forskere. Antall FoU-årsverk har ifølge rapporten økt med 10 000 de siste ti årene (2003–2013). Veksten har vært størst i universitets- og høgskolesektoren, som  16. feb 2015 Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. I privat sektor er det flest menn, mens offentlig forvaltning har et flertall kvinnelige ansatte. Det er om lag 37 prosent kvinner i privat sektor, mens i offentlig sektor er andelen kvinner 68 prosent. Over tid går trenden i retning av et stadig mer kjønnsdelt arbeidsmarked 

Kvinners inntog i norsk politikk - Kampdager t dating tips for mennes 23. nov 2015 I 2010 utgjorde kvinner i snitt 24 prosent av nyhetskildene på verdensbasis, mens andelen i Norge lå på 31 prosent. 2015-undersøkelsen viser at andelen globalt har stagnert på 24 prosent. I Norge har andelen sunket til 24 prosent, det samme som verdensgjennomsnittet og to prosentpoeng under snittet i Like stor andel overvektige - Vektklubb 16. jul 2013 29,54 prosent, eller 1202 personer, av alle primærsøkere til sivilingeniørstudier er kvinner. Det er en økning på 13 prosent, tross at søkertallene i fjor var oppsiktsvekkende høye. – Vi er fornøyde med søkertallene, både totalt sett og når det gjelder andelen kvinnelige søkere. Fjoråret var et rekordår og av 

Medlemmer i Unio-organisasjonene. Tall pr. 1. januar 2011. Kilde: Unio. Medlemsorganisasjon. TOTALT. Endring siste år. Andel av. Unios medl. Kvinne andel . Andel av innvandrede og ikke-bosatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre sysselsatt i helse- og sosialtjenester. ** Andel tidspunkt har innvandret til Norge». dating restaurant tv Kvinnedrap, partnerdrap og menn som dreper kvinner | NY TIDStadig flere kvinner på jakt - Nye Troms Den 1. januar 2011 var det for første gang registrert så vidt flere menn enn kvinner i Norge siden de eldste befolkningstallene fordelt på kjønn ble gjort i 1769. Av folkemengden i hele landet . Andelen av innvandrere i befolkningen er størst i Oslo-området, og om lag 24 prosent av hovedstadens innbyggere er innvandrere.

Befolkning. 5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017. På verdensbasis var det i 2013 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealder med 86,6 år. Antall personer som er 70 år I 2060 vil andelen ha steget til 19 prosent, omtrent hver femte person vil være 70 år eller mer. I dag er bare 4 prosent av  forelsket han har kjæreste Barnelege Ola D Saugstad - NRK – Ekko - Et Aktuelt - Player FMDa Ansgar Gabrielsen i 2002 fortalte hele Norge at han var «skitt lei» av den manglende uviklingen i andelen styremedlemmer, var det 6,8 prosent kvinner i styrene i norske ASA-selskaper. Det kom mange negative kommentarer i 2002. Flere mente at Norge ville bli ruinert, og at den norske økonomien ville bli ødelagt. Budstikke - E-magin

24. mai 2016 Andelen kvinnelige gründere og investorer i Norge er dramatisk lav. Hvorfor er det sånn, spør Kampanjes Camilla Hellum. dating thai girl tips 11. mai 2017 Ved utgangen av årets første kvartal var det drøyt 321.000 uføre i Norge. Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent (186 474 kvinner), mens tilsvarende prosent for menn var 7,8 (134 826 menn):. Det er flere kvinner enn menn mottar uføretrygd. Vi ser også at uføretilbøyeligheten øker med Hvor mange nordmenn røyker i dag? - NHI.no 24. jul 2017 De seks studiene innenfor dette feltet i Norge har sendt tilbud om studieplass til totalt 259 personer i år. 237 av disse er kvinner, som betyr en kvinneandel på 92 prosent. Høyest kvinneandel er det på årsstudiet i likestilling og kjønn ved Universitetet i Tromsø. Her har 29 personer fått tilbud om studieplass til 

LIKESTILLING: Hva har Rwanda, Andorra og Senegal til felles? Jo, de har alle en høyere andel kvinnelige politikere i sine nasjonalforsamlinger enn Norge. free dating filipina 90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk 27. apr 2014 Andelen kvinner i befolkningen hadde økt kraftig i over 50 år. I 1914 var det 1073 kvinner pr. 1000 menn. – Også den gangen spilte migrasjon en viktig rolle. Utvandringen til USA var fortsatt stor, og det var oftere menn enn kvinner som reiste, sier Østby. Forskerne tror ikke andelen kvinner i Norge vil  24. sep 2015 Antallet minstepensjonister er totalt sett i fall, men andelen kvinner er tilnærmet konstant. Begrepet «minstepensjonist» brukes om personer som kun mottar den pensjonen alle med tilstrekkelig tilhørighet til Norge har rett på. Man har med andre ord ikke hatt inntekter som gir uttelling i andre pensjonsytelser.

Hvordan er kjønnsbalansen i det norske arbeidslivet? Er vi egentlig v kjæreste tester 8. mar 2016 Få kvinner med høy lønn. Tallene fra Finn-undersøkelsen, hvor 1.000 personer er spurt, viser at andelen kvinner som tjener over 500.000 kroner i årslønn, er langt lavere enn menn. Av de spurte oppgir 17 prosent av kvinnene at de tjener mellom 500.000 og 700.000 kroner, og bare 3 prosent at de tjener fra 11. mai 2017 Ved utgangen av årets første kvartal var det drøyt 321.000 uføre i Norge. Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent (186 474 kvinner), mens tilsvarende prosent for menn var 7,8 (134 826 menn):. Det er flere kvinner enn menn mottar uføretrygd. Vi ser også at uføretilbøyeligheten øker med  23. nov 2015 I 2010 utgjorde kvinner i snitt 24 prosent av nyhetskildene på verdensbasis, mens andelen i Norge lå på 31 prosent. 2015-undersøkelsen viser at andelen globalt har stagnert på 24 prosent. I Norge har andelen sunket til 24 prosent, det samme som verdensgjennomsnittet og to prosentpoeng under snittet i 

23. okt 2013 Den første norske regjering med et kvinnelig medlem, var Einar Gerhardsens samlingsregjering 25. juni-5. november 1945. Statsråd Kirsten Hansteen (1903-1974) representerte Kommunistpartiet og var konsultativ statsråd i Sosialdepartementet. sjekk url 26. feb 2014 Hele 9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år, ifølge en ny rapport.25. okt 2017 Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkningen over 67 og 80 år vil øke. Flere bor i byer og tettsteder. Flere bor alene, det gjelder både yngre voksne og eldre. Flere tar lengre utdanning, og dette er en av flere årsaker til at kvinnene er eldre enn tidligere når de får sitt første barn og til  Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn?

Hvor jobber kvinner og menn? - NHO

8. mar 2016 Stabilt 20 prosent. Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, forteller at andelen av kvinner i den norske IT-bransjen har ligget stabilt på 20 prosent i mange år. Andelen av kvinnelige teknologigründere ifølge Austlid så lav som 1 prosent. – Hva gjør vi galt? For dette har vært på dette nivået i  underholdningsavdelingen jakten på kjærligheten Flere kvinner enn menn mottar uføreytelser. Menn blir uførepensjonert i yngre alder og har høyere uføregrad. Når antallet med uføreytelser i tillegg øker, er det viktig å skaffe mer kunnskap om .. 5.1 Mange kvinner i Norge jobber… . Kvinner og menn som har vært hos fastlegen: Andel som har oppsøkt lege på grunn av.15. okt 2016 I dag er kun 7 prosent av toppledere på øverste nivå i bedrifter i Norge kvinner, viser tall fra SSB. På andre ledernivå er 20 best gjør, forklarer Skogen Lund. Fredag lanserte NHO en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet der målet har vært å identifisere effektive tiltak for å øke andelen kvinnelige ledere. Andelen av befolkningen med høyere utdanning er høyere enn gjennomsnittet i OECD, EU og Norden. Norge har også en høy og stigende andel forskere. Antall FoU-årsverk har ifølge rapporten økt med 10 000 de siste ti årene (2003–2013). Veksten har vært størst i universitets- og høgskolesektoren, som 

25. okt 2017 Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkningen over 67 og 80 år vil øke. Flere bor i byer og tettsteder. Flere bor alene, det gjelder både yngre voksne og eldre. Flere tar lengre utdanning, og dette er en av flere årsaker til at kvinnene er eldre enn tidligere når de får sitt første barn og til  l sjekkesiden Hvor mange nordmenn røyker i dag? - NHI.noGutter og jenter, kvinner og menn velger fortsatt kjønnstradisjonelle Andelen av befolkningen med høyere utdanning er høyere enn gjennomsnittet i OECD, EU og Norden. Norge har også en høy og stigende andel forskere. Antall FoU-årsverk har ifølge rapporten økt med 10 000 de siste ti årene (2003–2013). Veksten har vært størst i universitets- og høgskolesektoren, som 

Stadig flere kvinner på jakt - Nye Troms c date login 12. mar 2011 Jeg har gjort mitt, mener fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap). Selv har han to barn, ett av hvert kjønn. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet.Hvor mange nordmenn røyker i dag? - NHI.no 25. okt 2017 Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkningen over 67 og 80 år vil øke. Flere bor i byer og tettsteder. Flere bor alene, det gjelder både yngre voksne og eldre. Flere tar lengre utdanning, og dette er en av flere årsaker til at kvinnene er eldre enn tidligere når de får sitt første barn og til 

Kvinnearbeid - Universitetsbiblioteket møteplassen norge tv2 Medlemmer i Unio-organisasjonene. Tall pr. 1. januar 2011. Kilde: Unio. Medlemsorganisasjon. TOTALT. Endring siste år. Andel av. Unios medl. Kvinne andel . Andel av innvandrede og ikke-bosatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre sysselsatt i helse- og sosialtjenester. ** Andel tidspunkt har innvandret til Norge».15. okt 2016 I dag er kun 7 prosent av toppledere på øverste nivå i bedrifter i Norge kvinner, viser tall fra SSB. På andre ledernivå er 20 best gjør, forklarer Skogen Lund. Fredag lanserte NHO en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet der målet har vært å identifisere effektive tiltak for å øke andelen kvinnelige ledere. 24. sep 2015 Antallet minstepensjonister er totalt sett i fall, men andelen kvinner er tilnærmet konstant. Begrepet «minstepensjonist» brukes om personer som kun mottar den pensjonen alle med tilstrekkelig tilhørighet til Norge har rett på. Man har med andre ord ikke hatt inntekter som gir uttelling i andre pensjonsytelser.

Søk etter disse fikk 872212 treff. - Viddi Norge - finn den lokale beste dating app forum Mange østeuropeiske kvinner i renhold | RenholdsnyttAndel kvinner/menn i finansnæringen. Det er jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen, noe det har vært over lengre tid. Om lag. 48 prosent av de ansatte var kvinner i 2015.1 De siste 15 årene har andelen avtatt fra om lag 52 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavest i  Gutter og jenter, kvinner og menn velger fortsatt kjønnstradisjonelle

– 9,4 prosent av kvinner voldtatt – NRK Norge - Oversikt over

Flere kvinner enn menn mottar uføreytelser. Menn blir uførepensjonert i yngre alder og har høyere uføregrad. Når antallet med uføreytelser i tillegg øker, er det viktig å skaffe mer kunnskap om .. 5.1 Mange kvinner i Norge jobber… . Kvinner og menn som har vært hos fastlegen: Andel som har oppsøkt lege på grunn av. be2 kündigung Østlands-Posten - Norske kvinner på europatoppen i ufrivillig deltidI 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold og voldtekt i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne viser at like mange menn (16,3 prosent) som kvinner (14,4 prosent) rapporterte mindre alvorlig partnervold noen gang i livet (kløpet, klort, lugget eller slått med flat  Andel kvinner/menn i finansnæringen. Det er jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen, noe det har vært over lengre tid. Om lag. 48 prosent av de ansatte var kvinner i 2015.1 De siste 15 årene har andelen avtatt fra om lag 52 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavest i 

90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk kvinne gravid med 12 barn Det dreier seg om helse og arbeidsglede Om seniorer, arbeid og - Google Books ResultMøt Forskeren - Med Ambulansen Som Forskningslab - NRK – Ekko Møt Forskeren - Med Ambulansen Som Forskningslab - NRK – Ekko

Færre unge og flere eldre samboere -Harstad Tidende hva gjør man når man er kjærester Hvor mange nordmenn røyker i dag? - NHI.noLike stor andel overvektige - Vektklubb Nøkkeltall om transport i Norge - Ark1. A, B, C, D, E, F, G. 1, Antall førerkort og antall personer. 2, Menn, Kvinner. 3, Antall førerkort1, Personer 16 år og eldre, Andel med førerkort, Antall førerkort1, Personer 16 år og eldre, Andel med førerkort. 4, 1980, 1,111,212, 1,520,789, 73 %, 646,580, 1,580,735 

Skjev kjønnsbalanse i toppen av inntektsfordelingen - Nr 04 - 2016 be2 kündigung 23. okt 2013 Den første norske regjering med et kvinnelig medlem, var Einar Gerhardsens samlingsregjering 25. juni-5. november 1945. Statsråd Kirsten Hansteen (1903-1974) representerte Kommunistpartiet og var konsultativ statsråd i Sosialdepartementet.Indre Akershus Blad - På topp i ufrivillig deltid Det er i fagområdet helse-, sosial-, og idrettsfag at andelen kvinnelige studenter er størst, med hele 78,9 prosent. Den eneste faggruppen hvor det er flere menn enn kvinner er i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, med 67,8 prosent menn. LES OGSÅ: Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning 

Indre Akershus Blad - På topp i ufrivillig deltid b hvordan finne en kjæresten Det er i fagområdet helse-, sosial-, og idrettsfag at andelen kvinnelige studenter er størst, med hele 78,9 prosent. Den eneste faggruppen hvor det er flere menn enn kvinner er i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, med 67,8 prosent menn. LES OGSÅ: Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning Nøkkeltall om transport i Norge - Ark1. A, B, C, D, E, F, G. 1, Antall førerkort og antall personer. 2, Menn, Kvinner. 3, Antall førerkort1, Personer 16 år og eldre, Andel med førerkort, Antall førerkort1, Personer 16 år og eldre, Andel med førerkort. 4, 1980, 1,111,212, 1,520,789, 73 %, 646,580, 1,580,735  Andelen kvinner på Stortinget er i dag på 39.6 prosent, med 67 kvinnelige mandater. Bli med på Kirsten Hansteen fra Norges kommunistiske parti (NKP) ble en del av Gerhardsens samlingsregjerning, og det var først i disse årene, etter krigen, man virkelig fikk en endring i kvinnerepresentasjonens størrelse på Stortinget.

7. jan 2018 Nesten to av tre sysselsatte i privat sektor i Norge er menn. Andelen kvinner i det private næringsliv er noe mindre enn normalt i Lillesand, og enda mindre i Birkenes. asiatiske jenter i norge Nettjenesten gir (prosentvis) oversikt over andelen kvinner og menn i de 400 vanligste yrkene i Norge. Målet med tjenesten er at du skal kunne undersøke hvor store forskjeller det er i kjønnsfordelingen i ulike yrker. Klikker du på et enkeltyrke i statistikken kan du sjekke hvor mange som totalt jobber i 8. mar 2014 Få menn utdanner seg innen omsorg og undervisning, og få kvinner innen teknikk og naturvitenskap. Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og omsorgssektoren. Kvinnedrap, partnerdrap og menn som dreper kvinner | NY TID

Norge kunne vært flere tusen milliarder rikere hvis kvinner hadde nettdating tips xbox Sysselsetting. Sysselsettingsandel i befolkningen (15–74 år) eksl innvandrere: Sysselsettingsandel innvandrere (15–74 år):. Andel kvinner i: Kvinner: 65,3 %. Menn: 69,1 %. Kvinner: 56,4 %. Menn: 63,7 %. Kilde: SSB . Kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner (SSB). Norge i verdenstopp når det gjelder likestilling Mange av de øvrige er russiske kvinner som kommer til Norge for å gifte seg med menn uten innvandrerbakgrunn. Norsk-russerne er en av de innvandrergruppene med høyest andel kvinner, i alt 67% kvinner; bare norsk-filippinerne har høyere kvinneandel. Russiske menn i Norge gifter seg i stor grad med russiske kvinner  Vår satsing på kvinner - Sogeti Norge AS

Etiopiske og eritreiske flyktninger topper ny arbeidsstatistikk - Utrop søte jenter wiki 11. mai 2017 Ved utgangen av årets første kvartal var det drøyt 321.000 uføre i Norge. Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent (186 474 kvinner), mens tilsvarende prosent for menn var 7,8 (134 826 menn):. Det er flere kvinner enn menn mottar uføretrygd. Vi ser også at uføretilbøyeligheten øker med 26. feb 2014 En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt. Kun 11 prosent av kvinnene anmeldte saken. FOTO: NTB Scanpix Tallene fremkommer av en fersk rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som onsdag formiddag ble overrakt justisminister Anders Anundsen (Frp) og  24. jul 2017 De seks studiene innenfor dette feltet i Norge har sendt tilbud om studieplass til totalt 259 personer i år. 237 av disse er kvinner, som betyr en kvinneandel på 92 prosent. Høyest kvinneandel er det på årsstudiet i likestilling og kjønn ved Universitetet i Tromsø. Her har 29 personer fått tilbud om studieplass til 

call and put option values

8. mar 2016 Forsker Silje Fekjær har sett nærmere på karrierevalg blant politistudenter. En ganske lik andel av både kvinnelige og mannlige politistudenter ønsker å bli ledere i politiet. Så blir det verre når realitetene kommer. Fortsatt er det for få kvinner som søker lederjobber. Statlig virksomhet i Norge, inkludert politiet 

opteck binary options education_center